Bestuurlijke ondersteuning

In het menu hiernaast is meer informatie te vinden aangaande bestuurlijke ondersteuning. Een belangrijk onderdeel van de vereniging is het vrijwilligersbeleid met daaraan gekoppeld het werven van vrijwilligers. Informatie en tips staan onder Vrijwilligerszaken. 

Verder kun je hiernaast meer informatie vinden over combinatiefuncties, kaderopleidingen en maatschappelijke stages.