Nieuwe Regeling Beach Handball Tour 2018-2019 online!

De Beach Handball Tour 2018-2019 loopt van 18 juni 2018 tot en met 16 juni 2019. Het Nederlands Kampioenschap Beach Handball (NK Beach Handball) 2019 vindt (onder voorbehoud) plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juli 2019. De Beach Handball Tour en het NK Beach Handball wordt georganiseerd voor de D-, C-, B- en A-jeugd en Senioren.

De volledige Regeling Beach Handball Tour 2018-2019 lees je hier.

De belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe Regeling Beach Handball Tour 2018-2019 zijn:

-       Het NHV houdt zich niet verantwoordelijk voor onregelmatigheden, onordelijk en onveilig gedrag buiten de toernooiwedstrijden om en kan deswege niet aansprakelijk worden gesteld. Daar waar leden van het NHV de belangen van het NHV en/of de handbalsport in het algemeen schaden, kan de overtreding aanhangig worden gemaakt bij de Tuchtcommissie.
-       Indien het NK Beach Handball onverhoopt niet kan worden georganiseerd c.q. uitgespeeld, wordt het (per categorie) hoogstgeplaatste team uit de Beach Handball Tour ranking aangewezen als Nederlands Kampioen Beach Handball.
-       Enkele aanvullende voorwaarden waaraan voldaan dient te worden bij het organiseren van een NK Kwalificatietoernooi:
           - De duur van een speelronde bedraagt tenminste 30 minuten.
           - Er wordt gezorgd voor een algehele Beach sfeer (voorbeelden: opblaasattracties, waterpret, zomerse versieringen)
-       Dispensatie op basis van leeftijd is gedurende een NK Kwalificatietoernooi wel toegestaan. Het team waaraan dispensatie wordt verleend, zal echter buiten mededinging meespelen en komt derhalve niet in aanmerking voor punten voor de Beach Handball Tour ranking. De uitslagen van dit team zullen wel gehandhaafd blijven, echter wordt het team na afloop van het toernooi naar de laatste plaats in de ranking teruggezet. De overige teams schuiven vervolgens één plaats op naar boven.
-       Het is de Beach Handball Delegate niet toegestaan om gedurende het NK Kwalificatietoernooi een andere, tweede functie uit te oefenen.

Tevens is de berekening van het maximaal aantal te behalen organisatiepunten gewijzigd. De puntentelling, inclusief toelichting, is terug te vinden in de regeling.

Niet gewijzigd, echter wel zeer belangrijk om te vermelden, is het volgende artikel:

-       Met de aanmelding voor een NK Kwalificatietoernooi via de daarvoor bestemde website (www.beachhandball.nl) verplicht het team zich tot deelname aan het desbetreffende toernooi. Afmelden na inschrijving is niet mogelijk en wordt als “niet opgekomen” beschouwd, waarna het team een sanctie van 75,00 euro wordt opgelegd. Indien een team gedurende de Beach Handball Tour drie keer niet is opgekomen, wordt het tevens uitgesloten van deelname aan het NK Beach Handball 2019. In geval van onvoorziene situaties beslist het NHV.

Mochten er over bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan kun je contact opnemen via beachhandball@handbal.nl.