Beleid

De beleidsplannen, inclusief het MeerJarenBeleidsPlan 2013-2016, staan hiernaast. Ook de jaarverslagen en verslagen van onderzoeken staan in dit menu. 

Onder het kopje Bondsvergadering staat alle informatie en notulen van bondsvergaderingen van het NHV.

Daarnaast staat onder Contributies en Verzuimlijst de informatie over de geldelijke bijdragen en zowel bij Contributies als Boetelijst staan vermeldingen over de boetes.